VRV چیست؟

واژه VRV (Variable refrigerant volume)  به معنای کنترل تغییرات حجم مایع مبرد بر اساس بار مورد نیاز می باشد بدین مفهوم که مقدار مایع مبرد با توجه به نیاز سرمایشی و گرمایشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغییر می کند در حالی که در کولرهای گازی متداول و یا سیستم های اسپلیت یونیت معمولی تبخیر گاز و در نتیجه برودت در کندانسور دستگاه انجام میپذیرد و امکان کنترل تبخیر مایع مبرد به صورت مجزا در فضاهای مختلف پروژه وجود ندارد. علاوه بر این در سیستم VRV میزان اختلاف درجه حرارت بین یونیت داخلی و خارجی به کمترین حد خود رسیده و ضریب عملکرد سیستم (COP) به بالاترین مقدار خود خواهد رسید.

در سیستم پیشرفته VRV  تنها با قرار گرفتن یک یونیت خارجی با ظرفیت مورد نیاز و تغذیه تعداد یونیت های داخلی مطابق با همان ظرفیت می توان سرمایش و گرمایش هر فضایی را تامین نمود. در هر سلول یونیت خارجی این سیستم 2 کمپرسور قرار دارد که هر 2 کمپرسور دارای اینورتر (دور متغیر) می باشند. بدین ترتیب در لحظـه استارت، کمپرسور دور متغیر با کمترین جریان برق، سیستم را وارد مدار نموده و این دستگاه قابلیت این را دارد که با 5/12 درصد میزان برق مصرفی سیستم شروع به کار نماید.

نحوه کارکرد سیستم VRV

روند کارکرد دستگاه VRV متناسب با فضای مورد تهویه می باشد، بدین ترتیب که یونیت داخلی موجود در هر فضا در هر لحظـه به وسیله (PCB)( Printed Circuit Board) و 4 حسگر (T4,T3,T2,T1 ) موجود در آن، دمای فضا را با دمای تعیین شده توسط مصرف کننده ها مقایسه و با توجه به دمای مبرد ورودی و خروجی مقدار مبرد مورد نیاز را به وسیله PCB از یونیت خارجی در خواست می نماید. شیر برقی (تدریجی) با تغییر مقطع در هر لحظـه میزان مبرد ورودی به کویل را تنظیم می کند تا دمای فضا را به دمای مطلوب برساند.

با رسیدن دمای فضا به دمای تعیین شده،  PCB دستور تزریق مبرد را تنها به مقدار مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن دمای آن فضا به یونیت خارجی ارسال می نماید و دور فن یونیت داخلی به واسطه دور متغیر بودن، متناظر با دما کاهش می یابد تا دمای اتاق را در دمای تعیین شده حفظ نماید . بدین ترتیب سیال حامل سرما و یا گرما که به سمت یونیت خارجی در حال حرکت است برای از دست دادن یکی از این دو عامل ، وارد کویل یونیت خارجی می گردد، همچنین فن های مجهز به اینورتر موجود در داخل یونیت خارجی عامل تبادل حرارت در یونیت خارجی می باشند که دور این فن ها متناسب با افزایش یا کاهش دور کمپرسورها و همچنین دور فن یونیتهای داخلی (ناشی از تغییر بار برودتی یا حرارتی مورد نیاز فضای مورد تهویه) تغییر می کند.